Budapesten 2018. november 23-25 között az EFNA (UBIE) ės a partnerei által szervezett konferencia és a workshopok témája a feltétel nélküli alapjövedelem volt.

A pénteki konferencia napon, 23-án, szakértők, politikusok és specialisták beszéltek az ötleteikről és tapasztalataikról. Mindegyik vita után a hallgatóság feltehette a kérdéseit és megoszthatta a vėlemėnyėt. ( A részletes program megtalálható angol nyelven itt)

A szombati és vasárnapi workshopokon 24-én es 25-ėn az Európai Állampolgárok Kezdeményezės ötlete és megvalósíthatósága lett továbbfejlesztve, mint ahogy a lehetséges stratégiák a soron következő 2019-es májusi választásokra.

Öt elképzelést vitattak meg az Európai Állampolgárok Kezdeményezėséről:

  • Feltétel Nélküli Alapjövedelem: a feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) egy jövedelem amit feltétel nélkül folyósítanak egy politikai közösség minden tagjának egyéni alapon a rászorulás bizonyítåsa és munkakötelezettsėg nėlkül. Számos más, létező minimum jövedelem tervvel szemben Európában, az FNA univerzális, egyéni, feltétel nélküli és eléggė magas lenne, ami biztosítaná a szemėlyes méltóság megőrzėsėt és lehetővé tennė az egyének aktìv közösségi részvételét.
  • Euroosztalék: egy készpénz kifizetės lenne, például átlagosan 200 euro havonta, minden állampolgárnak. Ezt a fizetést szabadon lehet választani, tehát nincsen munka kötelezettség és nem kell rászorultságot sem bizonyítani. A fő különbség az Euroosztalék és a feltétel nélküli alapjövedelem között az, hogy az osztalék összege nem lenne elegendő biztosítani valakinek a megélhetését.
  • Egy “kompromisszumos megoldás”: az EU-nak minden európai lakosnak kellene alapjövedelmet fizetnie megmérve a megélhetés szintjét Európa legszegényebb országába. Tekintettel a statisztikára, ez most Bulgária es körülbelül 135 euro lenne havonta amit aztán mindegyik tagországnak a magának megfelelő megélhetési szintre egészítene ki.
  • Pilôta projektek: az EU-nak pilóta projekteket kellene vėghez vinnie feltétel nėlküli alapjövedelem kategóriában abbôl a célból, hogy több adatot gyűjtsenek össze.
  • EU családi pótlék: ami alapvetően a 18 éven aluli személyeknek Euroosztalék lenne.
  • A javaslatról a végső döntést, mint Állampolgári Kezdeményezėst az EU tanács következő általános közgyűlésen mutatják be 2019 őszén.