Már egy jó ideje megkísérlem a PRESSENZA-t Magyarországon beindítani. Német anyanyelvű lévén ehhez javarészt úgy járultam hozzá, hogy átvettem magyar nyelvű cikkeket baráti szerkesztőségektől és társaktól, és ezeket németre fordítottam. Emellett időnként más nyelvről is fordítottam németre.

Budapesten 2018. végén számos tüntetés zajlott le, amelyen azt nehezményezték a tüntetők, hogy a nyilvános médiában az ellenzék nem jut kellőképpen szóhoz. Sok ember ment az utcára, vett részt a tüntetéseken – az optimizmus szelleme ismét fellendítette az ellenzéket.

Személy szerint hálás voltam azért, hogy néhány (angol és magyar nyelvű) cikket átvehettem és e módon a PRESSENZA-n egy másik álláspontot is be tudtam mutatni. Különösen akkor, amikor ezek az álláspontok politikai elemzéseket is tartalmaztak.

Bár ezek a cikkek a mi céljainkkal* megegyeztek, mégis azt a keserű utóízt hagyták bennem, hogy a PRESSENZA Orbán Viktornak e cikkekkel egy platformot ad. Még akkor is, ha ezek a cikkek őt és a kormányát kritizálták.

Hiszen a sajtó ilyen-olyan politikai szemszögből eleget ír Orbánról. De csak a kritizálás maga nem elegendő, annak nincs semmi haszna …

Mi mit javaslunk? A fake news, a hamis hírek idején mit javasolnak a humanisták a médiában dolgozóknak?

Miről és hogyan számoljak be, ha Magyarországról írok? Hogyan lehet az, hogy a FIDESZ szinte játszva majdnem minden választást megnyer? Erről végeérhetetlenül hosszan lehetne írni, filozofálni. De én nem ezt akartam.

És akkor jött az inspiráció: már egy jó ideje gyűjtöttem az olyan kezdeményezések linkjeit, amelyek mély benyomást keltettek bennem és régóta azt fontolgattam, hogy egy szép napon kapcsolatba lépek, interjút készítek velük. Meg akartam ismerni őket. Olvasóinknak be akartam mutatni a motivációjukat, hiszen kezdeményezéseik önzetlenek és célkitűzéseikkel nem a saját / egyéni, hanem mások javát kívánták szolgálni. Magyarországi cikkeimben más témát akartam fókuszba helyezni, másról beszámolni, hiszen nemcsak a politika létezik.

Már hosszú ideje foglalkoztat a “Jóság”, az emberiesség, mint téma. Nem úgy, ahogy ezt a Wikipedia (németül) határozza meg, hanem abban az értelemben, ahogy a “Jóság”-ot Silo, az újhumanizmus alapítója fogalmazta meg és amit Isabelle Montané következőképpen foglal össze:

“… Fontolóra véve Silonak, az Emberiesség, és a Jóság fogalmáról alkotott definícióját, végezetül szeretném hangsúlyozni: még akkor is, ha a Jóság olyan belső érzés, amelyet mindenki tapasztalhat, a Jóság mindenek előtt a világban való lét egy módja.”

(lásd a német verzióban: Isabelle Montané: Der Ausdruck „Güte” in Silo‘s Denken – Essay, Seite 28/44)

Jóság => egyfajta cselekvési mód és a másokkal való szolidaritás.

Jóság => egy életmód, élni az életet és nyitottnak lenni a jövő felé.

Egy kifejezési mód, hogy észleljük és érezzük: van értelme az életünknek.

Egy mód, önmagunkat, felebarátinkat és magát az életet szeretni. Vidámnak és könnyűnek lenni. A Jóság létezésünk egy módja.

És ezért támadt az az ötletem, hogy olyan magyarországi kezdeményezéseket mutatok be, amelyek összefüggenek a Jósággal – olyan kezdeményezéseket, amelyeket az emberek személyes motivációtól ösztönözve hoztak létre.

Szeretném bemutatni Magyarország másik oldalát. Az emberséges oldalt, ami meggyőződésem szerint a világon mindenütt megtalálható.

Hamarosan bemutatom a különböző alapítványok és egyesületek kezdeményezéseit. Munkájukról folyamatosan be fogok számolni, súlypontot helyezvén az aktivisták motivációjára és arra, hogy mi történik velük, mint önkéntes aktivistákkal.

Hosszútávon más országok szervezeteiről is be szeretnék számolni. De mivel Magyarországon élek kézenfekvő, hogy munkámat itt kezdem.

Vajon miért tájékoztassam olvasóinkat Orbánról és az ö anti-humanista politikájáról? Hiszen van még más téma is …

* Cél: A Pressenza olyan témájú hírekről, kezdeményezésekről, ötletekről és eseményekről számol be, amelyek valamilyen módon a békével, az erőszakmentességgel, az emberi jogokkal, valamint a mindenfajta diszkrimináció elleni harccal vannak összefüggésben.

A Pressenza számára a központi érték az ember, és az emberi sokféleség megtartásáért való aggódás irányadó.

A Pressenza egy figyelmes és aktív újságírást támogat, amely ezen alapvető premisszákat becsületben tartja, és amely a világméretű válságok és a szociális konfliktusok megoldására törekszik.

A Pressenza olyan tanulmányokat, elemzéseket és kezdeményezéseket terjeszt, amelyek hozzájárulnak az erőszak leküzdéséhez és a világbéke megteremtéséhez. Külön súlypontot helyez a nukleáris és hagyományos fegyverek leszereléséért folytatott, a konfliktusok békés megoldására irányuló küzdelemben, valamint a megszállt területekről való visszavonulás elérésében.

A Pressenza minden olyan akciót és helyzetet elítél, amely a lakosság körében fájdalmat és szenvedést okoz. Ha ilyesmi kerül tudomására, akkor megkísérli az okot megtalálni és orvoslatot találni a helyzetre, szerepe több a pusztán néző szerepénél.

A Pressenza ügynöksége képzést nyújt olyan gyakornokok számára, akik osztják a Pressenza itt megfogalmazott véleményét.

https://staging.pressenza.com/hu/about-us/