Az Ipsos 2020 évi felmérésnek legfontosabb eredményei a gyilkos robotokkal kapcsolatos attitűdökről

A felmérésről

Az Ipsos piackutató intézet felmérése, amely az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat Kampány megrendelésére készült, azt találta, hogy állandó és erős ellenérzés tapasztalható az olyan fegyverrendszerekkel szemben, amelyek emberi beavatkozás nélkül választanák ki és támadnák meg a célpontjaikat. A gyilkos robotokat elutasító válaszolókat arról is kérdezték, mi a legfőbb aggályuk az ilyen fegyverekkel kapcsolatban.

A felmérést 2020 decemberében végezték 28 ország bevonásával, ezek: Argentína, Ausztrália, Belgium, Brazília, Dél-Afrika, Dél-Korea, Egyesült Államok, Franciaország, Hollandia, India, Izrael, Japán, Kanada, Kína, Kolumbia, Lengyelország, Magyarország, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszoroszág, Peru, Spanyolország, Svájc, Svédország és Törökország.

A kérdőív 2020-ban is ugyanazokat a kérdéseket tartalmazta, mint a korábbi felmérésekben:

1. Az ENSZ vizsgálja a halálos autonóm fegyverrendszerek stratégiai, jogi és morális implikációit. Ezek a fegyverrendszerek képesek lennének emberi beavatkozás nélkül önállóan kiválasztani és megtámadni célpontjaikat. Így tehát különböznek a mai értelemben vett drónoktól, amelyek esetében emberek választják ki és támadják a célpontokat.

Mit gondol az ilyen halálos autonóm fegyverek használatáról a háborúkban? (angolról fordítva)

2. Ha elutasítja a halálos autonóm fegyverek használatát, ezt elsősorban mivel indokolja? Túlságosan drágának tartom; Nem elszámoltathatók; Morális határt lépnek át, mert a gépeknek nem lenne szabad ölniük; Túlságosan drágák lennének; Technikai meghibásodások lehetősége miatt; Valami más; Nem tudom (angolról fordítva)

A 2020-as Ipsos-felmérés mintájában országonként 500-1000 embert kérdeztek meg.

A legfontosabb eredmények

Az új Ipsos-felmérés szerint a megkérdezettek 62 százaléka elutasítja a halálos autonóm fegyverek használatát, míg 21% támogatja és 17% nem tudja. Ez azt jelenti, hogy öt emberből több, mint három válaszolta azt, hogy ellenzi az ilyen fegyverrendszerek használatát.

Ez csak egy felmérés, de újabb mérhető mutatója a kollektív tudatosságnak. Többek között emiatt is kívánatos e fegyverek szabályozása, melyet a vezető döntéshozóknak figyelembe kell venniük, az emberek álláspontja által ösztönözve.

2017 januárja óta az Ipsos háromszor készített felmérést a gyilkos robotokról ugyanazokban az országokban, hasonló kérdésekkel – ezek mindegyike azt mutatta, hogy a válaszadók többsége elutasítja a gyilkos robotok fejlesztését és bevetését. A felmérések között eltelt időben az elutasítás mértéke nem csökkent.

Országos bontás

A felmérésbe bevont 28 ország közül 26-ban ellenzi a válaszadók többsége a gyilkos robotok használatát. A legnagyobb elutasítottsága Svédországban (76%), Törökországban (73%) és Magyarországon (70%) tapasztalható.

Az előző, 2018-as felmérésbe bevont 26 országból 13-ban nőtt a gyilkos robotok iránti ellenérzés. Brazíliában 16%-kal nőtt 2018-hoz képest, Izraelben 12%-kal, Japánban 11%-kal és Dél-Afrikában 7%-kal. Ezeket az országokat követi Ausztrália és Svédország (mindkettőben 5%-os a növekedés). A többi országnál a legtöbb esetben nem figyelhető meg változás, vagy az hibahatáron belül esik.

A felmérésben először szereplő Norvégiában és Svájcban az elutasítás 67, illetve 60 százalékos.

Az ellenérzés legalacsonyabb Franciaországban (47%) és Indiában (36%). Ezek azok az országok, amelyek leginkább befektetnek a mesterséges intelligencia és az új technológia katonai felhasználásába.

21 országban a válaszadók legalább 59%-a ellenezte a gyilkos robotok használatát: Svédországban 76%, Törökországban 73%, Magyarországon 70%, Németországban 68%, Norvégiában 67%, Kolumbiában 66%, Belgiumban 66%, Mexikóban 66%, Dél-Afrikában 66%, Peruban 65%, Dél-Koreában 65%, Ausztráliában 64%, Brazíliában 62%, Kanadában 60%, Svájcban 60%, Argentínában 59%, Olaszországban 59%, Japánban 59% és Hollandiában 59%.

Tematikus eredmények

A gyilkos robotok elutasítottsága mindkét nem esetében magas. A nők 63%-a, a férfiak 60%-a elutasítja, de a férfiak nagyobb arányban támogatják ezeket a fegyvereket (26%), mint a nők (16%). A nők körében több a bizonytalan válaszoló (20%), mint a férfiak esetében (15%).

A 28 országból 26-ban a nők többsége elutasítja a gyilkos robotokat: Törökországban 77%, Svédországban 76% és Németországban 73%. Ez az arány Norvégiában 71%, Dél-Koreában 71%, Spanyolországban 69%, Lengyelországban 69%, Kolumbiába 68%, Magyarországon 69%, Mexikóban 67%, Peruban 67%, Ausztráliában 66%, Belgiumban 66%, Dél-Afrikában 66%, Brazíliában 64%, Svájcban 63%, Oroszországban 61%, az Egyesült Királyságban 61%, Kanadában 60%, Argentínában 59%, Japánban 59%, Olaszországban 59%, Izraelben 57%, az Egyesült Államokban 56%, Hollandiában 55% és Kínában 50%. A legkevésbé ellenezték nők a gyilkos robotok használatát Indiában (34%) és Franciaországban (46%).

A különböző generációk mindegyikében erős a gyilkos robotokkal szembeni ellenérzés, az elutasítók aránya pedig folyamatosan nő a fiatalabb generációtól az idősebbekig: 54% a 18-35 évesek körében és 68% az 50-64 évesek között.

A válaszadók kétharmada (66%) aggasztónak tartja, hogy a gyilkos robotok „morális határt lépnek át, mivel a gépeknek nem szabad megengedni, hogy öljenek”.

A megkérdezettek több, mint fele (53%) azt tartja, hogy a gyilkos robotokat nem lehetne elszámoltatni, 42%-a pedig lehetséges technikai meghibásodásokra hivatkozva utasítja el.

Az eredmények összehasonlítása

Az összesített felmérés eredményei nagyjából ugyanazt mutatják, mint a gyilkos robotok elutasítottságát mérő 2018-as, 26 országra kiterjedő felmérés, melyet szintén az Ipsos végzett. Akkor a válaszadók 61%-a ellenezte a gyilkos robotok használatát, 22% nem ellenezte, és 17% bizonytalan volt. Az Ipsos 2018-as felmérése nem terjedt ki Norvégiára és Svájcra.

A 2020-ban végzett felmérés azt mutatja, hogy a korábban vizsgált 26 országból 13 országban nőtt gyilkos robotok elutasítottsága. Az elutasítás legnagyobb, 16%-os növekedése Brazíliában tapasztalható, míg Izraelben 12%-os, Japánban 11%-os, Dél-Afrikában pedig 7%-os a növekedés. Ezt követi Ausztrália és Svédország 5%-os növekedéssel. Hibahatáron belül volt a növekedés Belgiumban, Olaszországban, Mexikóban, Lengyelországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

Tíz év alatt ez volt a harmadik Ipsos-felmérés, amely a gyilkos robotokkal kapcsolatos attitűdöket vizsgálta. A felméréseket ugyanazokban az országokban ismételték, hasonló kérdésekkel. Az első felmérés 2017. januárjából azt mutatta, hogy a megkérdezettek 56 százaléka elutasította a gyilkos robotokat, 24% nem utasította el, és 19% bizonytalan volt. A 2017-es Ipsos-felmérés 23 országra terjedt ki, és nem szerepelt benne Hollandia, Izrael, Kolumbia, Norvégia és Svájc. A halálos autonóm fegyvereket vagy gyilkos robotokat a válaszadók többsége továbbra is elutasítja.