Hiroşima’ya atom bombasının atılmasının üzerinden tam 75 yıl geçti. Türkiye’de ve genel olarak dünyada bu günün anlamının yeterince anlaşıldığı söylenemez. Anlaşılmadığı 6 Ağustos günleri kullanılan başlıklardan hemen görülebilir. Kullanılan başlıkların çoğunda, “ilk atom bombası” var. Vurgu hâlâ insanların çektiği acılarda değil, bombanın atılmasında.

Başka? “Tarihi değiştiren” bomba, “savaşı bitiren” bomba vs. Atom bombasının ilk kez kullanılmasının üzerinden tam 75 geçtikten sonra kullanılan söylem, müthiş bir yanlılığı yansıtıyor. Sanki bir başarı öyküsü anlatılmakta. Dünyada hâlâ barış değil, militarizm rüzgârları esiyor. Atom bombası ile savaşın bittiğine, barışın geldiğine inanan milyonlarca insan var.

Barışseverler açısından Hiroşima’ya ve hemen ardından Nagazaki’ye atılan atom bombaları ne gerekli ne de haklı. Atom bombalarının kullanılmasının kabul edilemez olduğu görüşü dayanaksız değil. Tam tersine, birçok sağlam kaynak gösterilebilir. Bunlardan biri, Tsuyoshi Hasegawa’nın çalışmaları. Hasegawa ile geçen yıl yapılan bir söyleşi bu çalışmaları özetliyor.

Söyleşide Hasegawa, özellikle ABD’de yaygın olan iki görüşün yanlış olduğunu dile getiriyor. Birincisi, o dönemde ABD yönetiminin başka seçeneği olmadığı ve Truman yerinde hangi başkan olsa, aynı yolu seçeneği. İkincisi, atom bombalarının beklenen işlevi gördüğü ve Japonya’yı diz çöktürerek teslime zorunlu kıldığı. Hasegawa, bu görüşlerin birer efsane olduğunu, gerçekleştirilen nükleer katliamları haklı çıkarmak ve Sovyetler Birliği’nin önemini azaltmak için kullanıldığını vurguluyor.

İlk görüş yanlış çünkü aslında iki seçenek daha var. ABD yönetimi 1944 sonlarında Japonya’nın teslim olması için bir kara harekâtı gerektiğini ve bunun ancak Sovyetler Birliği’nin Çin ve Kore’deki Japonya kuvvetlerini oyalaması ile başarılı olabileceğini biliyor. Başkan Franklin Roosevelt, Yalta Konferansı’nda bu desteği güvenceye aldığını düşünüyor. Ancak süren savaşta olumlu gelişmeler gören ABD yönetimi karar değiştiriyor; Roosevelt yerine geçen Truman savaşı Sovyetler Birliği olmadan bitirme stratejisine yöneliyor. Sovyetler Birliği’nin Asya’da önünün alınması isteniyor.

Diğer önemli seçenek ise, Japonya’nın koşulsuz teslim olması talebinden vazgeçilmesi. Roosevelt döneminde ısrarla üzerinde durulan koşulsuz teslim, Japonya’da başka bir anlam taşıyor. Kutsal görülen imparatorun savaş mahkemesine çıkarılacağı, bir savaş suçlusu olarak ölüme gönderileceği düşünülüyor. Bunun engellenmesi için her askerin sonuna dek direnmesi gerektiği söyleniyor. Truman yönetimi, koşulsuz teslimden vazgeçmeden bir kara harekâtına girmenin büyük kayıplara yol açacağını çok iyi biliyor ama koşulsuz teslim istemekten vazgeçmiyor.

Sonuçta ortaya çıkan zor duruma çözüm olarak nükleer kıyım devreye sokuluyor. Eğer koşulsuz teslimden vazgeçilse veya Sovyetler Birliği’nin Japonya’ya karşı devreye girmesi sağlansa, Hiroşima’da ve Nagazaki’de nükleer kıyımlar gerçekleşmeyebilirdi.

Hiroşima’ya ve hemen ardından Nagazaki’ye atılan atom bombaları ile gerçekleştirilen bir başarı değil, kıyımdı. Nükleer silahlar ne gerekli ne de haklıydı. Atom bombalarının kullanılmasının kabul edilemez olduğu artık ABD’de gazetelerde yazıyor. Bugün dünya nükleer silahlar ile dolu. İncirlik’te yeterince nükleer silah yokmuş gibi, rejim ve militarizm yanlıları “yerli nükleer silah” propagandası yapıyor. Nükleer enerji propagandası ise hiç bitmiyor.

Bugün 6 Ağustos. Kitlelerin bir anda canından edildiği o korkunç gün. Yani, Nükleer Kıyım Günü. Nükleer silahlar her an tüm dünyanın sonunu getirebilir. Artık nükleerden kurtulma zamanı. Çok geç olmadan…