İklim adaleti ile ekonomik ve sosyal adalet arayışını bir arada ve aynı önemi vererek sürdüren bir siyasi hareket olma perspektifiyle yola çıkan Yeşiller Partisi, 21 Eylül 2020 itibariyle kurulduğunu duyurmuştu. Partinin Eş Sözcülüğünü Koray Doğan Urbarlı ile Emine Özkan üstlenmişti.

Pressenza Türkçe olarak Yeşiller Partisinin Eş Sözcüsü, Koray Doğan Urbarlı ile partinin ilkelerini, Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlarını ve çözüm yöntemlerini konuştuk.

Yeşiller Partisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde var olan siyasi partilerden farkı ne olacak ve kimlerden oy almayı hedefliyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dağılımına baktığımızda aralarında zaman içerisinde isim değiştirmişler olsa da neredeyse var olan tüm siyasi akımların yıllardır TBMM’de olduğunu görüyoruz. Peki bu dönemde Türkiye’nin sorunlarında gözle görülür bir gerileme oldu mu? En son yaşadığımız Covid19 salgınında sağlık sistemimizin ve eğitim sistemimizin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve kararların çökmekte olan ekonomiyi gözeterek alındığını gördük. Ne toplum, ne doğa, ne çalışanlar… Hiçbirisi gözetilmedi.

Yeşiller Partisi olarak farkımız esas olarak burada. Türkiye’nin gerçek sorunları var. Doğa kırımı gibi, ekonomik kriz gibi, demokrasi ve adalet yoksunluğu gibi. Fakat TBMM’de bu sorunlar dışında her konu dile geliyor ve ısrarla bu konular dışında da her konu gündemde tutulmaya çalışılıyor.

Umutsuz olan herkesten oy almak istiyoruz ki bu Türkiye için ufak bir zümre dışında çok büyük bir kesimi anlatıyor. Herkesin umutsuz olduğu bir nokta var Türkiye’de. İş aramaktan vazgeçmiş işsiz bile sayılmayan milyonlar var. Batılı bir akranı gibi yaşayamadığı için umutsuz olan milyonlar var. “Adalete işim düşer de haksızlığa uğrar mıyım?” diyen milyonlar var. Tüm bu kesimlere Yeşiller’in temel ilkeleri ile umut olmak istiyoruz.

Yeşiller Partisi’nin temel ilkeleri diğer bir deyişle kırmızı çizgileri nedir?

Türkiye’de Yeşiller’in tarihsel olarak getirdiği 10 adet ilkesi var. Hepsini tek tek saymak ilgi dağıtıcı olabilir fakat kırmızı çizgilerimiz iklim kriziyle tavizsiz mücadele, şiddetsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve mümkün olabildiğince yerel ve doğrudan demokrasi.

Türkiye’deki seçim sistemine göre Yeşiller Partisi’nin meclise girebilmesi için yüzde 10 barajını aşabilmesi gerekiyor. Yüzde 10 barajını geçebilmek için mecliste yer alan siyasi partilerle ittifak arayışına girecek misiniz ve Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun değişmesi konusunda bir adım atacak mısınız?

Keşke sadece %10 oy almak yetse. %10 oy TBMM’ye girebilmek için gerekli. Fakat en az onun kadar büyük bir engel de pusulaya girebilme konusunda ortaya çıkıyor. Türkiye’nin illerinin yarısında ve o illerin de üçte bir ilçesinde örgütlenmek gerekiyor. Bu bir insan kaynağı problemi değil aslında. Büyük bir ekonomik problem. Mevcut kanunlar kökleşmiş bir parti değilseniz ya marjinal kalacaksınız ya da arkanızda bir sermaye yapısı olacak fikrini bize dayatıyor.

Burada dediğiniz gibi ittifaklar gündeme geliyor. Mevcut koşullarda ittifakları reddetmek ve baştan karşı çıkmak siyaset yapmamak anlamına geliyor. Bu yüzden elbette böyle bir ittifak arayışımız olacak. Bunun yanında objektif olarak bakıldığında yanıt verdiğimiz sorunların aciliyetini düşününce ittifakların da bir Yeşiller arayışı olması gerekiyor.

Kanunlar konusuna gelince değişmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Fakat daha antidemokratik bir değişimi sadece değişim olduğu için kabul etmemiz de mümkün değil.

Türkiye’de kadınlara ve LGBTİ+lara yönelik giderek şiddet ve nefret söylemi artmaktadır. Ayrıca son günlerde İstanbul Sözleşmesinin varlığı da tartışılıyor. Yeşiller Partisi olarak kadın ve LGBTİ+lara yönelik nasıl bir politika izleyeceksiniz ve İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik yürütülen tartışma konusunda ne düşünüyorsunuz?

Sondan başlayayım. İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik yapılabilecek tek tartışma sözleşmenin daha da geliştirilmesi yönünde olabilir. Bunun dışındaki tüm tartışmalar çağın gerisinde tartışmalardır ve kabul edilemez. Zaten kadın hareketi de hem sokakta, hem salonda en iyi şekilde yanıtını verdi bu tartışmaların.

Bu işin bir yönü. Diğer yönü ise artan ve önlenemeyen şiddet. Artık bir kadın saldırıya uğradığında haber olmuyor. Öldürülmezse haber olmuyor. LGBTİ+’lara yönelik de şiddet ve ayrımcılık hiçbir engelle karşılaşmadan sürüyor.

Yeşiller olarak kadın ve LGBTİ+’lara yönelik bir politika izlemeyeceğiz. Çünkü biz kadın ve LGBTİ+ bir partiyiz. 110 kurucumuzun 55i kadın. Parti Meclisi’nde de bu temsiliyet aynı şekilde sürüyor. Hem kadınlar hem LGBTİ+’lar Yeşiller’in sahipleri ve politikayı yönlendirenler de onlar.

Türkiye’de yaşayan gençler daha fazla demokrasi ve özgürlük, kaliteli eğitim, daha iyi iş olanakları ve güvenli gelecek gibi temel taleplerinin karşılanamaması sebebiyle kimi ülkelere göç etmeye başladı. Beyin göçünün önüne geçilebilmesi için hangi adımlar atılmalı ve gençler size niye oy vermeli?

Beyin göçü çok büyük bir problem. Bununla birlikte aslında çok daha büyük bir problem de göçemeyen ve umutsuzca yaşamını sürdüren beyinler. Sınırların olmadığı, sermaya nasıl sınırsızca gezebiliyorsa insanların da sınırsızca hareket edebildiği, bir dünya hayal ediyoruz. Fakat bu demek değil ki Türkiye’de yaşamak istekten ziyade bir zorunluluk olsun. Türkiye’de gençler istedikleri gibi giyinmek, istediklerini yemekiçmek, istediklerini izlemek, istediklerini sevmek ve makul bir zamanda da bir bulmak istiyorlar. Peki Türkiye ne veriyor bu gençlere? Yasak, kısıtlama ve umutsuzluk. Gençler bize yani Yeşiller Partili akranlarına, yasaklara ve kısıtlamalara karşı mücadele edip umutsuzluğu yenmek için oy vermeli.

Türkiye’nin kendi iç ve dış dinamiklerinden kaynaklanan ekonomik kriz COVİD-19 salgının yaygınlaşmasıyla birlikte daha da derinleşti? Yeşiller Partisi Türkiye’nin ekonomik krizden çıkması için nasıl bir ekonomik model veya program öneriyor?

Yeşil Yeni Düzen adı verilen ve giderek Yeşil Hareket’in de dışında sahiplenilen bir ekonomik öneriler bütünümüz var. Karbonsuzlaşma, yeşil işler, dayanışma ekonomileri… Elbette İtalya’da önereceğimiz ilkeler ile Türkiye’de önereceklerimiz aynı düzleme düşmeyecektir fakat ekonomiyi yoksul kesimlerin refahını gözeterek yeşil olarak tekrar kurgulamalıyız.

Yeşil Yeni Düzen, enerji ve ulaşım altyapısının dönüştürülmesi, enerji verimliliği, iyi işler yaratılması ve hayat kalitesinin artırılması, müşterekleşme, sürdürülebilir turizm, küçük ölçekli tarım, bakım hizmetleri, alternatif ve enformel alanlardaki işler gibi ekonomik etkinliklerin teşvikiyle topyekûn bir dönüşüm olarak anlaşılmalı.

Türkiye’deki eğitim sistemi konusunda sürekli eleştiriler geliyor. Örneğin çeşitli kuruluşların paylaştığı verileri baz alırsak Türkiye’deki üniversiteler son zamanlarda sıralamalarda düşüşe geçmeye başladığını görüyoruz. Yeşiller Partisi nasıl bir eğitim modelini savunuyor?

Öncelikle “ben yaptım oldu” anlayışından çıkacağız. Elbette eğitim konusunda sözüne başvurulan üyelerimiz var fakat bir model ortaya konulacaksa bu tüm paydaşların birlikteliğiyle olacaktır. Türkiye’de üniversiteler ne yazık ki şehrin ekonomisi için bir gereklilik ve iktidar partisine yakın olanların ekmek kapısı olarak görülüyor. Bu anlayıştan da evrensel bir üniversite yapısı çıkmıyor haliyle.

Son olarak, dünyada ve özellikle Avrupa’da iklim krizine karşı gençler sokaklarda harekete geçti. Türkiye’deki Yeşiller Partisi iklim değişikliği krizi ile mücadelede nasıl bir yol haritası izleyecek?

İklim krizi bildiğimiz toplumsal ve siyasi yapıyı, ekonomik ilişkileri ve dinamikleri temelden sarsıyor. İklim krizinin nedeni dünya ekonomisinin yoğun karbon salımına neden olan fosil yakıtlara bağımlılığından vazgeçmemesi. İklim krizi ile mücadele nasıl bir yol haritası izleyeceğimize dair ilkelere buradan ulaşabilir.