“Basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerden;

  • Edremit İlçesi Zeytinli-Altınkum Mevkii’nde yer alan Hazine’ye ait 379 dönüm büyüklüğünde sulak alan niteliğindeki 1862 Ada 6 No’lu Parselin Milli Emlak tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini,
  • “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlendiği anlaşılan söz konusu alanla ilgili tapunun devir işleminin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 13.02.2020 tarihli 17 nolu Meclis kararı ile oy birliği kabul edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Konunun detayları ve kararın arkasındaki gerçek niyet, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili’nin söz konusu parsel ile ilgili basında yer alan demeci ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Şubat Meclis toplantısı ile ortaya çıktı. Konu, 11 Şubat tarihli meclis toplantısının gündeminde 19. Madde ile “Yapı rezerv alanı olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tapu devri yapılan muhtelif parsellerin 2886 sayılı yasa kapsamında satışı teklifinin görüşülmesi.” şeklinde yer aldı.

CHP’li ve İyi Partili meclis üyelerinin bir kısmı, arazinin satışa çıkartılmasına ve yapılaşmaya açılmasına karşı çıkarak söz konusu arazinin Edremit halkına iadesini istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yapılan itirazlar üzerine yaptığı konuşmada: “Zeytinli’deki arazide pazar alanı, cami, terminal, turizm amaçlı bölümler, konut alanları yapılacak parseller üretip satmayı planlıyoruz. Buradan gelir elde edeceğiz. İhtiyaçların karşılandığı, modern olanakların sağlandığı bir bölgeye dönüştürmek istiyoruz. Daha fazla hizmet vermek ve şehre katkı sağlamak için gayrimenkul geliştirmenin derdindeyiz. Burası hiç kimsenin anlam veremediği, bomboş bir arazi. Milli Emlak zamanında satmamış, imarla ilgili bir çalışma yapılmamış. Şimdi Büyükşehir’in yapması lazım. Edremit Belediye Başkanımızla konuştuk, buranın değerlendirilmesi ve üretilecek kaynağın tüm şehir ve ilçelerimiz için kullanılması gerekiyor.” dedi.

Sn. Yücel Yılmaz’ın yaptığı konuşma oldukça talihsizdir: Söz konusu parsel, “hiç kimsenin anlam veremediği, bomboş bir arazi.” değil, doğal bir sulak alandır. Tıpkı civardaki diğer konutların bulunduğu alanların eski hali gibi. Tıpkı Altınkum’dan sonra Ören’e doğru giderken yer alan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilen ve korunması gereken “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı” gibi.

Sulak alanlar:

  • Kuşlar, balıklar, memeliler gibi yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yaparlar ve yaban hayat için hayati öneme sahiptir,
  • Su kalitesi bakımından da önemli katkılarda bulunur. Atık olarak ortaya çıkan nitratları azaltıp suları temizler. Sulak alanlarda yaşayan birçok bitki, böcek ve balık türleri kirletici maddeleri emerek bu filtreleme işlemini daha da verimli hale getirir,
  • Erozyonu ve selleri önler,
  • Yeraltı su kaynaklarını yenilemede de rol alırlar.
  • Doğal filtre görevi görür ve temizlenen su ile yeraltı su kaynakları yenilenir ve tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Söz konusu alanın yapılaşmaya açılmasından ve konut alanı olarak satışı kararından acilen vazgeçilmelidir. Ya doğal hali ile bırakılmalı ya da bilim insanlarının önerileri ve dünya’daki örnekler doğrultusunda, “sulak alan” özelliği ve ekosistemi bozulmadan, doğal tabiat parkı olarak düzenlenmelidir. Bölgenin korunması için bilim insanlarımızca yapılan çeşitli çalışmalar ve araştırmaların yapıldığı bilinmektedir.

Edremit körfezimiz, zaten yetersiz alt yapısı ile en ufak bir yapılaşma baskısını dahi kabul edecek durumda değildir. Bu bölgede yapımı öngörülen 5 bin konut ile en az 20 bin kişilik ilave bir nüfus bölgenin kesinlikle kaldıramayacağı bir yük getirecektir.

İklim krizinin artık geri dönülemez noktalara geldiği günümüzde, geleceğimiz için hayati öneme sahip olan ormanlara, tarım alanlarına, sulak alanlara, meralara yalnızca rant aracı olarak bakılması, yapılaşmaya ve enerji ve madencilik projelerine açılması ve daha fazla betonlaşması asla kabul edilemez.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni, söz konusu alanı “rezerv konut alanı” ndan çıkartarak ya sulak alan olarak bırakmaya ya da sulak alan özelliğini bozmadan “doğal tabiat parkı” olarak düzenlemeye, Sn. Yılmaz’ın konuşmasından konudan önceden haberdar olduğu anlaşılan Edremit Belediyesi’ni söz konusu alanın korunması için sorumluluk almaya ve konuyu yakından takip etmeye davet ediyoruz. Körfez halkını ve tüm yaşam savunucularını sulak alanlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

EDREMİT- ZEYTİNLİ SULAK ALANI’NDA YAPILAŞMA İSTEMİYORUZ!

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ”